اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی        اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی                       اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی           اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

صفحه اصلی

       

جلسه آموزش خانواده

توجه، باز شدن در یک پنجره جدید. مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

آموزش خانواده با حضور مدیریت مجتمع

مختص والدین سال سوم راهنمایی

زمان: دوشنبه 12 اسفند 92 ساعت 15:15

مکان: سالن اجتماعات مدرسه

 

صفحه 1 از 24

       
} //-->